Edith

Via (en dankzij) een grote paplepel vol met muziek kwam ik, na jarenlang pianolessen te hebben gevolgd en deel te hebben genomen aan veel anderen muzikale activiteiten gedurende mijn jeugdjaren, terecht op het Conservatorium in Maastricht. Tijdens de jaren op het Conservatorium (2005-2010) heb ik stage gelopen in het (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs en heb ik tevens een buitenlandse stage gevolgd in Mbikko, Oeganda, waar ik samen met een medestudente lessen heb verzorgd op ’n plaatselijke kleuter –en basisschool. In het derde jaar heb ik gekozen voor de specialisatie ‘Orthopedagogische Muziekbeoefening’ (OMB), een manier van doceren waarbij muziek als middel wordt ingezet in onderwijs en hulpverlening.

In juli 2010 studeerde ik af als eerstegraads docent en besloot ik op zelfstandige basis een muziekpraktijk te beginnen; Muziekpraktijk Edith Rutten. Ik heb het grote geluk dat ik me nu elke dag mag en kan bezighouden met het maken, horen, zien en delen van muziek met heel veel mooie mensen.